lang   lang

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała w sprawie w zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Leżajsk

Uchwała XIV/96/2015

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała XIV/97/2015

ZGŁOSZENIE INWESTORA ZAINTERESOWANEGO UZYSKANIEM LOKALIZACJI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO

ZGŁOSZENIE-INWESTORA-PPGL 2017