lang   lang

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk (PPGL) to wyodrębniony obszar w pełni uzbrojony. Oferta PPGL obejmuje tereny inwestycyjne (Greenfield), hale produkcyjno – magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym (Brownfield) oraz biura do wynajęcia.

Park Przemysłowy podzielony jest na dwie strefy:

Strefa A – miejscowość Stare Miasto 34 ha
Strefa B – miejscowość Wierzawice 2ha

Poprzez stosowne uchwały Rady Gminy Leżajsk, Inwestorzy PPGL mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dodatkowo, włączenie części terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poszerza możliwości uzyskania zwolnień podatkowych.