lang   lang

1. Ulga w podatku dochodowym

Przedsiębiorcy, którzy w ramach uzyskanego zezwolenia, zdecydują się na prowadzenie działalności na terenie włączonym do sse, mogą skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Zezwolenie udzielane jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Istnieją dwie możliwości naliczania pomocy publicznej dla przedsiębiorców działających na terenie sse:

– z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych

Wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą

– z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

.

Wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Przy ustalaniu wielkości pomocy publicznej znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa. Wielkość pomocy dla małych firm wynosi 70%, dla średnich 60%, a dla dużych 50%. Warunki ubiegania się o zezwolenie to realizacja nowego projektu inwestycyjnego, inwestycja na terenie sse minimum 100 tys. euro, przy czym wkład własny inwestora stanowi 25% oraz działalność, która kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną

Więcej informacji dotyczących pomocy w SSE na stronie www.europark.arp.pl

2. Ulga w podatku od nieruchomości

Rada Gminy Leżajsk przyjęła dwie uchwały: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Leżajsk oraz w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE-INWESTORA-PPGL 2023

Procedura wejścia do PPGL

KROK 1

Wybór oferty przez Inwestora

KROK 2

Spotkanie w PPGL – szczegółowe omówienie oferty

KROK 3

Złożenie Zgłoszenia Inwestora (załącznik-pobierz)

KROK 4

Weryfikacja zgłoszenia

KROK 5

Przedstawienie oferty cenowej Inwestorowi

KROK 6

Przedstawienie projektu umowy / Negocjacje

KROK 7

Podpisanie umowy – Rozpoczęcie działalności w PPGL